Perinteikkäässä Lahden lyseon lukiossa katsotaan tulevaisuuteen

Lahden lyseon lukion päärakennus huokuu arvokkuutta, jonka kruunaa lukion vanha juhlasali. Saliin kerääntyneet nuoret pitävät lyseon perinteitä arvossa ja kiittelevät opettajilta saamaansa kannustusta.

Pyöreän pöydän ympärillä istuu viisi lukion 2. vuosikurssin opiskelijaa: Viviana Savander ja Hele Teutari opiskelevat lukion yleislinjalla. Pauli Huusari, Timo Väisänen ja Henriikka Pilpola ovat puolestaan valinneet opinnot matemaattis-luonnontieteellisellä linjalla.

  • Pidän siitä, että täällä on samanhenkisiä ihmisiä. Jokainen löytää kyllä itselleen kaverin, kuvaillee 17-vuotias Pauli lukion ilmapiiriä.
Henkilökunta tsemppaa ja tukee sopivasti
  • Rehtori, opinto-ohjaajat ja opettajat ovat todella rohkaisevia, Hele ja Henriikka kertovat.

Nuorten naisten mielestä henkilökunta orientoi opiskelijoita siihen, mitä lukion jälkeen tapahtuu. He painottavat jatko-opintojen merkitystä ja neuvovat keskittymään siihen, mikä itseä kiinnostaa.

  • Sen lisäksi, että opettajat osaavat asiansa, he kertovat myös hyviä juttuja,  Pauli lisää hymyillen.
Kieliopinnot vievät Saksaan

Viviana ja Hele opiskelevat lukion yleislinjalla, mutta painottavat kurssivalinnoissaan pitkän saksan opintoja. Kielen opiskelu ei rajoitu ainoastaan luokkahuoneisiin, sillä lyseon lukiosta järjestetään vuosittain opintomatka Saksan Delmenhorstiin.

  • Asuimme paikallisten perheiden luona, tutustuimme saksalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin. Saksasta tulee vastaavasti opiskelijoita vierailemaan meidän luoksemme, kertoo opintomatkalle viime vuonna osallistunut Viviana.
LUMA-linja syventää alan tuntemusta

Matemaattis-luonnontieteellisen linjan kurssit eivät sisällöltään eroa muissa lukioissa opetettavista kursseista, erona on pääasiassa kurssitarjonnan laajuus. Luma-linjan opintoihin sisältyy runsaasti yritysvierailuja, jotka tekevät opituista asioista konkreettisempia. Opiskelijat pääsevät vierailujen kautta näkemään millaista on jatko-opinnoissa ja työelämässä.

  • Olemme nähneet kuinka polttimoita valmistetaan, vierailleet Ilmatieteenlaitoksella, sekä tutustuneet Helsingin yliopiston kemianlaitokseen ja Lahden ammattikorkeakoulun mekatroniikan koulutusohjelmaan, luma-linjalaiset Pauli, Timo ja Henriikka listaavat esimerkkejä.
  • Haastavinta opiskelussa on työmäärä: jos haluaa tehdä paljon kursseja, täytyy tehdä paljon töitä. Ja asiat vaikeutuvat kun niihin syventyy, Henriikka pohtii.

Syvennetyt taidot matemaattis-luonnontieteellisistä aineista antavat kuitenkin varman pohjan jatko-opinnoille. Henriikka suunnittelee syventyvänsä lukion jälkeen lääketieteellisen opintoihin, Pauli puolestaan toivoo jatkavansa opintojaan fysiikan parissa.